Câu hỏi thường gặp Tất cả

Tất cả các khách hàng đang sử dụng bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào trong bộ giải pháp chuyển đổi số Next360 từ 01 tháng sử dụng trở lên.

Quy trình ứng vốn NextLend gồm 3 bước:
• Bước 1: Đăng ký tham gia;
• Bước 2: Xét duyệt và ký hợp đồng online;
• Bước 3: Giải ngân qua tài khoản ngân hàng;

Số tiền ứng tối đa phụ thuộc vào lịch sử giao dịch trên mPOS và doanh thu thực qua các phần mềm khác của cửa hàng, có thể vay từ 10 triệu đến 500 triệu đồng.